Een direkte verbinding met de Hemel


Wat zeggen anderen?


 

Mijn praktijk is er op gericht zowel mensen als dieren te helpen met hun geestelijke en lichamelijke balans via mediumschap. Omdat lichaam en geest één zijn komen nogal wat lichamelijke klachten voort uit het geestelijke.

Een consult biedt de mogelijkheid jezelf of een geliefd dier te helen of om antwoord te krijgen op jouw vragen en de dingen te bezien vanuit een andere optiek, een visie die niet wordt vertroebeld door ons aardse denken.

De antwoorden op jouw vragen komen rechtstreeks door uit de Hemel via Automatisch schrift.

weten wat de Hemel jou te zeggen heeft?