Inzicht van Hoger hand leidt tot verhoging van jouw trilling waardoor je al het goede aantrekt.

Je kunt via mij in contact treden met de hogere dimensies die wij de Hemel noemen. Mijn Liefdevolle gids Whynaux Chiwo verblijft daar en wil zijn wijsheden met ons delen opdat wij volledig in Liefde mogen zijn.

Contact met de Hemel kan voor iedereen interessant zijn die meer inzicht wenst in zijn of haar leven. De liefdevolle handreikingen, gekenmerkt door de afwezigheid van oordelen, kunnen diepe indruk maken en leiden tot hoger bewustzijn waardoor innerlijke helingsprocessen sneller zullen verlopen. Aangezien de werkelijkheid die jij ervaart een afspiegeling is van jouw innerlijke realiteit zal jouw leven hierdoor overvloediger en liefdevoller zijn.

Een greep uit de onderwerpen die in de privé-sfeer belicht kunnen worden:

  • Bewustzijn: Christusbewustzijn (Zelf-realisatie),  blokkades (beperkende overtuigingen), Law of attraction.
  • Contact met overleden dierbaren: innerlijke rust door herenigend contact met jouw geliefden, indien mogelijk via automatisch schrift.
  • Relationele sfeer: romantische Liefde, familiaire- en gezinssituaties, vriendschap of werk gerelateerd.
  • Toekomst vraagstukken: adviezen met betrekking tot carrièrre, opleiding, investeringen, wonen.
  • Verleden vraagstukken: inzicht in bepaalde gebeurtenissen, toedrachten, het hoe en waarom.

 

Jouw vragen zijn welkom

 

Voorkennis die via de Spirits verkregen wordt kan leiden tot bewustere zakelijke keuzes en groter succes.

Mogelijke zakelijke onderwerpen :

  • Inzicht in interne bedrijfsdynamieken – werkvloer, personeel, management etc.
  • Advies met betrekking tot tactische beslissingen, investeringen, wachten of handelen etc.
  • Toekomst prognoses (altijd bezien vanuit Nu)
  • Probleem oplossingen